“Hoe is het mogelijk dat onze politici blijven wegkomen met hun steekvlampolitiek en absurde profileringsdrang?"

L’embarras du choix

Onze zuiderburen hebben er een prachtige uitdrukking voor: l’embarras du choix. Keuzes maken dus, het kan o zo lastig zijn, wanneer tal van prangende kwesties om de aandacht van onze beleidsmakers vechten. Zoals daar zijn: twee lijntjes in een paginagroot interview over een veelkleurig T-shirt achter het loket. Of de vraag wie nu de ‘economische diplomaten’ moet aansturen die onze economische slagkracht in het buitenland op een nog hoger niveau zullen tillen. En – last but not least – wat gedaan met de dotaties voor een stelletje wereldvreemde zonderlingen in Laken?

De politieke aandacht voor dit soort non-events stond in schril contrast met de daadkracht en visie die het openingsartikel van de collega’s van De Tijd afgelopen zaterdag genereerde. Ze legden er haarfijn in uit hoe ons land zich de voorbije jaren vooral op de kaart zette als een waar belastingsparadijs voor de grootste bedrijven ter wereld. En hoe de 25 bedrijven met het grootste eigen vermogen in ons land hier zomaar eventjes 336 miljard euro beheren, terwijl ze in België allen samen welgeteld 760 mensen tewerkstellen en 0,18 miljard euro vennootschapsbelasting betalen. Tegenover een gezamenlijke winst van 25 miljard euro. Of hoe

25 multinationals hier evenveel belasting betalen en mensen tewerkstellen als een fors uit de kluiten gewassen kmo.

Je hoeft geen Castro-adept te zijn om dit ronduit hallucinant te vinden, in tijden waarin alle aandacht zou moeten uitgaan naar een coherent economisch beleid op lange termijn, met een absolute focus op werkgelegenheid en innovatie. Daarvoor zijn centen nodig, en dus een efficiënte en rechtvaardige fiscaliteit.

Moeten we de notionele intrestaftrek volledig afvoeren? Het systeem grondig hervormen, of op Europees niveau een vuist maken tegen bedrijven die hun financiële centra én miljarden euro’s om fiscale redenen van het ene land naar het andere versassen? Er valt voor alles wel iets te zeggen, maar veel relevanter dan dat: hoe is het mogelijk dat onze politici blijven wegkomen met hun steekvlampolitiek en absurde profileringsdrang? Hoe lang nog kijken we toe, terwijl ze even onbezorgd als systematisch de echte uitdagingen voor de toekomst van dit land onder de mat schuiven? Omdat het met een visie op lange termijn lastig scoren is in de populaire media. Of omdat het fiscale debat over de hoofden van de meeste burgers heen wordt gevoerd, en electoraal dus minder lonend is. Of omdat het zoveel makkelijker scoren is op de kap van anderen dan met een eigen weldoordachte visie. Struisvogels aan de macht, het went nooit.

(Niet) mee eens?