“Helaas: we leven langer, en één van de gevolgen is dat we in de toekomst ook langer zullen moeten werken.”

Flexibiliteit. Wellicht is dat het woord dat u de voorbije tijd het meest gehoord hebt wanneer het over onze arbeidsmarkt gaat. En begrijpelijk ook, als je ziet hoe hopeloos verouderd die is. Des te verbazender is het om te zien hoe de vakbonden in het verweer gaan zodra voorstellen naar voren geschoven worden die onze vastgeroeste arbeidsmarkt uit het slop moeten halen. Deze week was het opnieuw zover: denktank Itinera stelde voor om de mogelijkheid te voorzien om vanaf uw 60 deeltijds op pensioen te gaan, als middel om de vergrijzing op te vangen. En meteen knuppelde de ABVV het voorstel af. "Rechts en asociaal", zo noemde de ABVV het voorstel het bij monde van voorzitter Rudy De Leeuw.

De reactie is opmerkelijk. Want degradeert de vakbond zich daarmee niet tot een behoudsgezinde kracht op de arbeidsmarkt, die nogal kortzichtig de ogen sluit voor de kolossale uitdagingen die op ons af komen? Zoals daar zijn: de vergrijzing en de torenhoge pensioenkosten. Is het rechts en asociaal om realistische oplossingen voor die problemen aan te reiken, in plaats van krampachtig vast te houden aan ideeën en verworvenheden die in het verleden hun deugdelijkheid bewezen hebben, zoals Rudy De Leeuw meent? En wat is er fout met het idee dat een job - ook op latere leeftijd - kan bijdragen tot de kwaliteit van het leven, los van de economische noodzaak om langer te werken? Het idee lijkt zelfs niet eens bij de vakbond op te komen. Terwijl de noodzaak om langer te werken in binnen- en buitenland notabene op een brede consensus kan rekenen.

Enige bedenking bij het voorstel om een deeltijds pensioen mogelijk te maken: ook bedrijven zijn niet klaar om oudere werknemers langer te laten werken. Getuige de talloze vijftigplussers die met lede ogen moeten toekijken hoe bedrijven hen links laten liggen, maar intussen wel luidop klagen over een tekort op de arbeidsmarkt en hoe moeilijk ze het hebben om vacatures ingevuld te krijgen. Ook daar: een onvermogen om verouderde ideeën los te laten. "Als je kan vermijden om ouder te worden, moet je dat vooral doen", zei Woody Allen onlangs, verwijzend naar de ouderdomskwaaltjes waarmee hij op zijn 75ste te kampen krijgt. Leuke oneliner, maar helaas: we leven langer, en één van de gevolgen is dat we in de toekomst ook langer zullen moeten werken. Hoog tijd om het onder ogen te zien.