Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

“Goeie product managers worden vijf keer per week gebeld”

Consumer goods

“In deze sector zie je dat de marketingfunctie steeds meer geglobaliseerd wordt. De mensen in België hebben minder in de pap te brokken: ze doen geen productontwikkeling, packaging, … meer. De job is met andere woorden minder interessant, waardoor getalenteerde mensen afhaken. De sector produceert veel minder marketeers dan vroeger, dat merk ik ook als jurylid bij de Marketeer van het Jaar. Goeie product managers met drie à vijf jaar ervaring en een achtergrond bij Unilever, Nestlé, Coca Cola, … worden wekelijks vier à vijf keer gebeld, schat ik. Ze veranderen vaak van job en krijgen daardoor ook een hoger loon. Het genereert een sneeuwbaleffect: bedrijven willen ook niet meer investeren om een productmanager met drie jaar ervaring te kweken, omdat er een goeie kans is dat hij vertrekt. Zo vergroot het probleem alleen maar. Je hebt natuurlijk ook nog wel Belgische bedrijven als Corona-Lotus en Alpro, die nog een zeer lokale marketing hebben, met interessante functies. Alleen zijn ze niet altijd bestand tegen de hoge salarissen die grotere bedrijven bieden.”

Voelt ook Catherine Hersssens, leadership development manager bij Unilever, dat het talent schaarser wordt? “Ja, duidelijk. Het voorbije jaar hebben we een 20-tal sales- en marketingprofielen aangeworven. In september vorig jaar ging dat nog redelijk goed, nu hebben we meer moeite. Er zijn minder mensen die spontaan solliciteren. Ons belangrijkste aanwervingskanaal is campusrekrutering. Elk jaar nemen we een 15-tal trainees aan in sales, marketing, supply chain management, hr, ... . Dat is voor junior managementniveau: op hoger niveau doen we in eerste instantie beroep op onze interne talentpool, maar we trekken ook extern talent aan. De vijver waar wij mensen uit rekruteren is nu al vrij groot - iedereen die gepassioneerd is door merken, out of the box denkt en commerciële aanleg heeft, kan bij ons terecht - maar misschien moeten we daar in de toekomst nog iets ruimer in denken en nog meer mensen zelf opleiden. We merken vooral dat er voor ons nog werk is aan onze employer branding: veel mensen kennen onze merken, maar amper het bedrijf er achter. Daar maken we in de toekomst werk van.”

Terug naar de andere sectoren