“Gelukkig was er Hans Bonte die het nodig vond om de paniekstemming nog wat op te poken.”

Rien ne va plus

Schrok u zich ook een hoedje, afgelopen maandag? Zwartgalliger leek de stemming op de beurzen amper te kunnen worden. Een duik van niet minder dan 30 procent voor Dexia, en vooruitzichten die bijna even grimmig ogen als pakweg drie jaar geleden. Als de beurzen al te vergelijken vallen met een casino, zoals een kritische snoodaard al eens durft te beweren, dan was ‘rien ne va plus’ bij het begin van de werkweek de order van de dag. Maar zie: stemmingen slaan nergens vlugger om dan op de beurzen, zo werd nog maar eens bewezen, en de volgende dag veerde de waarde van Dexia alweer omhoog en leek de crisis iets minder donker.

Gelukkig was er in de figuur van Hans Bonte een socialistisch politicus die het nodig vond de paniekstemming wat op te poken door in Vilvoorde zijn bloedeigen run on the bank op touw te zetten en 1 miljoen euro OCMW-geld weg te halen. Onder het motto ‘is er nog niet voldoende paniek, dan zorgen we er zelf wel voor’. En dat dan nog verkopen als de actie van een goede huisvader: faut le faire. Waren het niet de socialistische excellenties die – terecht, trouwens - op de eerste rij stonden om het onverantwoorde gedrag en de soms letterlijk staatsgevaarlijke speculatie op de beursvloeren te hekelen? Iemand was kennelijk het noorden kwijt.

Sowieso is het de nogal evidente taak van politici en bedrijfsleiders om in moeilijke tijden de rust te bewaren en zich niet te laten meeslepen door paniek. En is er wel reden tot paniek? Geen zinnig mens die naast de hemelhoge problemen van Griekenland kan kijken, noch naast die van Dexia en de Amerikaanse banken, of naast de precaire situatie van Italië. En je moet geen communist zijn om te beseffen dat de protesten in onder meer New York – gericht tegen de hebzucht van Wall Street - aangeven dat het economische systeem door de aanhoudende crisis een groeiende groep have nots creëert waar regeringsleiders maar best niet naast kijken. Allemaal waar, maar ondanks alle treurnis zijn er ook positieve berichten - van het nog steeds behoorlijke ondernemersvertrouwen in de VS, het VK tot de talloze ondernemingen die het nog altijd goed doen. En laat nu net die berichten – die ons toelaten verder te kijken dan de waan van de dag - onderbelicht blijven. Iets meer nuance en minder paniek: soms is het echt wel goud waard.