“Een duurzame toekomst voor onze industrie ligt in producten die wereldwijd concurrentieel zijn door hun kwaliteit, eerder dan door hun prijs.”

Noodkreet over industrie vraagt nuancering

De geplande sluitingen van Ford in Genk en ArcelorMittal in Luik voeden het doembeeld van een wegkwijnende industrie. In België is er nochtans geen sprake van een absolute krimp van de industriële productie, wel van een afkalving van haar aandeel in de totale productie – ten voordele van de diensten. De daling van de werkgelegenheid in de industrie is dan weer een gevolg van de productiviteitsgroei en weerspiegelt dus geen macro-economisch welvaartsverlies. Doordat de productiviteit er sneller stijgt dan in de diensten, verkleint het krimpende gewicht van de industrie wel de totale groeikracht van onze economie. De ontwikkeling van industriële activiteiten blijft bijgevolg belangrijk als motor van onze economische groei.  

De concurrentie met de lagelonenlanden zorgt inderdaad voor sociale turbulentie, maar maakt producten ook goedkoper voor consumenten. Dat afremmen door protectionisme, of door subsidies toe te kennen aan duurdere lokale industrieën, is dan ook nefast voor onze welvaart, al ontslaat dit argument de betrokken bedrijven niet van de verantwoordelijkheid om de sociale gevolgen voor hun werknemers te verzachten. 

De duurzame toekomst voor onze industrie ligt in producten die concurrentieel zijn op de wereldmarkt op basis van hun kwaliteit, in plaats van hun prijs. Vaak gaat het dan ook om nichesectoren, gekenmerkt door een hoge technologische kennis of uniek design en dito marketing. Die industriële gedaanteverandering wordt best geflankeerd door een overheidsbeleid dat niet alleen investeringen in nieuwe technologieën en menselijk kapitaal aanmoedigt, maar ook de bereidheid om ondernemersrisico te nemen.

Internationale vergelijkingen tonen aan dat die bereidheid in België niet zeer sterk is ontwikkeld en nog al te vaak wordt gehinderd door een overdaad aan administratieve formaliteiten, procedures en strenge regulering. O ja, natuurlijk is ook de beheersing van de loonkost zeer belangrijk, vooral met het oog op de concurrentie met onze buurlanden – die er eenzelfde focus op een kwalitatieve concurrentiestrategie op nahouden.

Edwin De Boeck is hoofdeconoom van de KBC Groep.

(Niet) mee eens?