“De liberale en socialistische vakbonden kiezen steevast voor meer geld en niet voor de jobs.”

Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de arbeidsmarkt. Deze week is journalist Erik Verreet aan de beurt.

Niet gehinderd door enig hoger belang hebben de socialistische en de liberale vakbonden het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) afgeschoten. Dit akkoord voorziet in een loonsverhoging die de index volgt plus 0,3%, in welvaartvaste sociale uitkeringen en in een eerste toenadering tussen de statuten van bedienden en arbeiders.

De militanten van het ABVV en het ACLVB reageerden zuur op het IPA en eisten meer. Met deze eisen trekken de liberale en de socialistische vakbonden hun traditionele lijn door: ze kiezen steevast voor meer geld en niet voor de jobs. De Belgische economie kampt al met een zware loonhandicap, die door deze bijkomende eisen alleen maar kan verzwaren. Als de lonen stijgen, zullen de bedrijven minder geneigd zijn te rekruteren. Dan kopen ze liever machines. Met hun eisen ondergraven de vakbonden én onze concurrentiepositie én de kansen van de werkzoekenden.

Het kan verrassend klinken, maar de hooggeschoolden zijn al jaren de verliezende partij van het collectief overleg. Economen berekenden dat elk IPA tot een transfer leidt van de hoogbetaalde naar de laagbetaalde inkomens. Maar deze groep zal u niet op straat horen komen tegen het IPA.

Paradoxaal genoeg zijn het juist de groepen die er het meest profijt uit trekken die vandaag het IPA uitspuwen. Dat lijkt sterk op demagogie. Want de vakbonden eisen eigenlijk een voorafbetaling op de winsten die de bedrijven nog niet gerealiseerd hebben. In een economie die amper bekomen is van de crisis, staat een overdreven loonsverhoging gelijk met de afbraak van de welvaart.

Het dossier ligt nu bij de regering Leterme. Daar presenteren de Waalse socialisten en christendemocraten de eisen van hun kameraden. Yves Leterme zelf waarschuwde dat België niet in eenzelfde negatieve spiraal mag terechtkomen als in 1979-1981, toen communautaire twisten, dure olie en een zwak beleid de staatsschuld de hoogte in joegen. Die negatieve spiraal draait momenteel al. Als voorspel op de sociale verkiezingen van 2012 zwengelen het ABVV en het ACLVB de negatieve spiraal volop aan. Wil er a.u.b. iemand rechtstaan en deze waanzin stoppen?