“De Israëli’s hebben gigantisch veel centen en middelen veil voor een meer dan goed doordacht innovatiebeleid. Hun omkadering voor jonge starters kent wereldwijd zijn gelijke niet, en ondernemen wordt er gekoesterd als de nationale sport.”

Israël in actie

“Ik moest naar België en had geen excuus,” blokletterde een Israëlische kwaliteitskrant een tijdje terug. Anekdotisch, op het hilarische af zelfs, maar vooral ook heel illustratief. Of om een diplomaat in Tel Aviv te citeren: “Vlaanderen is in het buitenland totaal geen merknaam, heeft geen imago. En België heeft het zo mogelijk nog minder getroffen, het wordt geassocieerd met grauw en saai.”

Saai, dat is wel het allerlaatste epitheton dat we op een land als Israël zouden kleven. Op politiek vlak de internationale paria bij uitstek – en daar valt met hun aanpak van de Palestijnse kwestie af en toe ook iets voor te zeggen –, op economisch vlak het ‘start-up’-land bij uitstek. Goed voor meer Nasdaq-noteringen dan welk land van die omvang ook, favoriete pleisterplaats van de belangrijkste durfkapitalisten ter wereld. Je moet het maar doen, als dwergstaatje van zeven miljoen inwoners, omringd door buren die je liefst zo snel mogelijk van de kaart zouden vegen. Alleen: de Israëli’s hebben gigantisch veel centen en middelen veil voor een meer dan goed doordacht innovatiebeleid. Hun omkadering voor  jonge starters kent wereldwijd zijn gelijke niet, en ondernemen wordt er gekoesterd als de nationale sport. En de Israëli’s verkopen die duidelijke keuzes en de impact daarvan internationaal ook heel consequent en doorgedreven. Waardoor het land zich in amper twee decennia ontwikkeld heeft tot een tweede Silicon Valley, waar multinationals elkaar verdringen in hun zoektocht naar veelbelovende technologieën en nieuw talent.
Er zijn nogal wat raakpunten tussen Vlaanderen en Israël: een echte kmo-traditie, kwalitatief onderwijs, een kleine binnenlandse markt. Maar daar stopt de vergelijking helaas ook. Fraai verpakte en duur gemarketeerde actieplannen zoals Vlaanderen in Actie mogen dan al barsten van ambitie, ze lijken vooral voor binnenlands gebruik bedoeld. Daar is niets mis mee, maar er is veel meer nodig dan dat. Een weldoordachte strategie om internationaal durfkapitaal aan te trekken bijvoorbeeld, en duidelijke keuzes én centen voor sectoren en technologieën die het postindustriële Vlaanderen een nieuw elan kunnen geven. Het uitbouwen van een imago en het internationaal positioneren van Vlaanderen als merknaam is daarbij een noodzakelijke eerste stap. En dat doe je niet met de zoveelste handelsmissie waarbij Jan en alleman vrolijk mee huppelen in het kielzog van een handvol ministers en een blozende kroonprins.