“De acute werkloosheidscrisis onder immigranten vergt een crisisstrategie, met tijdelijke maar bijzondere maatregelen.”


Integratie: ook op de arbeidsmarkt!

De dramatische crisiswerkloosheid bij jongeren in Zuid-Europa haalt terecht het nieuws, maar in België zijn we intussen gewoon geworden aan de al even dramatische als structurele werkloosheid onder niet-Europese immigranten. Ons land is voor hen, samen met Frankrijk, de Europese hekkensluiter qua tewerkstellingskansen. En wie de Belgische demografie een beetje kent, weet dat deze tikkende tijdbom op ontploffen staat.

De wortels van zoveel onheil zitten diep vertakt. België heeft om te beginnen geen volwaardig beleid van selectieve immigratie. De combinatie van gezinshereniging en uithuwelijking zorgt ervoor dat elke generatie immigranten nog te vaak een eerste generatie blijft, met de grootst mogelijke integratieachterstand. Er zijn de soms etterende concentraties van marginaliteit en criminaliteit. Er is het allochtone gezin, met specifieke normen en waarden en een soms averechtse ouder-kindrelatie. Er is het onderwijs, waarin immigranten te vaak op een zijspoor belanden. Voor hen is het onderwijs geen lift van sociale vooruitgang, maar een motor van sociale achteruitgang.

Ook de Belgische arbeidsmarkt zelf speelt een rol in de vele problemen die niet-Europese immigranten ondervinden in ons land. We moeten ons bezinnen over het leggen van bruggen tussen werk en werkzoekenden. We moeten inzetten op het aanleren van basisvaardigheden voor elk professioneel functioneren, inclusief taal en normen. In het kader van een moderne werkloosheidsverzekering zal dat een zaak van rechten en plichten zijn.

We kunnen gaan voor een systeem dat iedereen op één of andere manier actief maakt, in ruil voor een uitkering en/of begeleiding waar nodig. We moeten ons afvragen of de acute werkloosheidscrisis onder immigranten geen crisisstrategie vergt, met tijdelijke maar bijzondere maatregelen. We moeten de ogen openen voor discriminatie – bewust of onbewust – en proactief omgaan met diversiteit, in de eerste plaats op de werkvloer zelf. Er is al veel (talent) verloren gegaan, maar het is nooit te laat om te mobiliseren.

Marc De Vos is de directeur van de denktank Itinera en doceert aan de UGent

Op 13 maart organiseert Itinera een debat over de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt. Meer info: www.itinerainstitute.org

(Niet) mee eens?