Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

“Arbeid wordt goedkoper voor werkgevers, zelf komen we er bekaaid van af”

Elke week geeft een van onze journalisten zijn mening over een thema uit de economische actualiteit. Deze keer reageert Erik Verreet op de plotse opstoot aan voorstelllen om onze arbeidsmarkt te hervormen.

Wat is er veranderd? Ineens sneeuwt het voorstellen om onze zieke arbeidsmarkt op te smukken. In zijn nieuwe boek ’Free to work’ formuleert Jan Denys (Randstad) zestig ideeën voor een moderne arbeidsmarkt. Een groep Vlaamse professoren lanceert een discussietekst over de hervorming van het ontslagrecht. En eindelijk bereiken ons vanuit Wallonië gelijkaardige signalen. Zo stelt vicepremier Onkelinx (PS) voor een nieuw sociaal pact te sluiten: "De tijd van de kleine hervormingen is voorbij. We moeten voor België een nieuwe en een grote groei- en arbeidstrategie uitdenken." Ook minister Michel Daerden (eveneens PS) roept op tot een algemene mobilisatie om de pensioenen en de sociale zekerheid te redden: we zullen drie jaar langer mogen werken.

In dit rijtje had het jaarverslag van de Nationale Bank niet misstaan, maar gouverneur Quaden koos voor een overdreven optimistische analyse van de Belgische situatie: ja, er sneuvelden 67.000 banen de voorbije twaalf maanden, 'maar dat is minder dan in de rest van Europa'. In datzelfde jaarverslag lezen we dat onze loonkostenhandicap tegenover Duitsland opgelopen is tot 20 procent.

Kortom, we staan voor 'strategische keuzes', zoals Frank Vandenbroucke (SP.A) terecht schrijft. We moeten dringend meer Belgen aan het werk krijgen en dat voor een langere tijd. "Wat ons te wachten staat is iets monumentaals: op korte termijn de vernietiging van jobs en op langere termijn de veroudering van de bevolking." Laurette Onkelinx weet het echt wel. Ze stelt zelfs voor de sociale lasten van 66% op 50% terug te brengen, wat een enorme verlichting zou betekenen voor de loonkosten van onze bedrijven. De socialistische minister zegt zelfs dat we meer moeten durven.  

Door de stijging van de aandelenbeurzen en het opdrijven van hun spaarinspanningen zijn de Belgen intussen weer even rijk als voor de crisis. Daarom zal de regering de gewone werknemers ‘durven’ aanspreken. En ook de topinkomens zullen een inspanning mogen leveren. Lees: onze arbeid zal goedkoper worden voor de werkgevers, maar zelf komen we er bekaaid van af. Die prijs moeten we betalen voor het jarenlange getalm.

Moeten we de ideeën van Onkelinx & co begrijpen als de voorbereiding van de verkiezingscampagne voor 2011. Of is het eindelijk menens? Voor al die jongeren, laaggeschoolden, gehandicapten en migranten die geen faire kans krijgen op onze arbeidsmarkt, moeten ze er vandaag al aan beginnen. Het is crisis voor iedereen.  

Erik Verreet, journalist Vacature